Blinken

Vi er en avdeling for barn i alderen 4-6 år. Her er det plass til 18-20 barn.

 I år skal vi ha «Jonas i jungelen» som tema i hele barnehagen, som en del av språkarbeidet vi driver med.  Temaet blir lagt opp forskjellig på hver avdeling, ut ifra barnas alder. Boken er skrevet av Hogne Moe. Den handler om Jonas som ønsker seg veldig en hund. Det kan han ikke få, for Jonas har astma og tåler ikke å være sammen med dyr. Han ligger i sengen sin og er lei seg, plutselig er han i en fantastisk jungel. Der blir han kjent med apekatten Alfred som ikke tør klatre, og de to opplever mye spennende og morsomt. De møter en hyggelig sjiraff, noen spretne kenguruer, en grinete løve og noen andre dyr. Boka inneholder mange sanger om de ulike dyrene. Vi leser boka og synger sangene i samling. Barna vil også lære en del fakta om dyrene i løpet av året. 

I hverdagen jobber vi mye med sosial kompetanse. Behovet for å være sammen er menneskelig og medfødt, men evnen til å omgås andre må vi læres opp til. Hvordan vi er mot hverandre, snakker til hverandre, oppfører oss, tar vare på hverandre, det å utvikle empati, og sette seg inn i andres sted.Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Barns evne til å etablere vennskap henger sammen med deres sosiale kompetanse. Denne kompetansen er sentral for at barn skal lykkes og trives, og for at det skal bli verdsatt som venn og likeverdig deltaker i samspill med andre barn. 

Blinken har turdag en dag i uka. Vår, sommer høst går vi ut av barnehagen og benytter oss av nærmiljøet på Raumyr. Er det kaldt og mye snø benytter vi grillhytta vi har innenfor barnehagen. Kort vei fra barnehagen har vi en gapahuk vi ofte bruker. Den ligger fint til i et friområde med skog. På turdagen har barna med seg tursekk hjemmefra. 

Barna har opplegg hver uke i aldersrene grupper. De som er skolestartere tilhører gruppen "Skytterlaget" og fireåringene tilhører "Knertegruppa". Skytterlaget har opplegg som er skoleforberedende. De har blant annet "skrivedans" etter jul. Det er egne øvelser hvor barna skal få utvikle håndmotoriske bevegelser. De er også med på "Sangskattekista" i regi av kulturskolen, som er en del av førsteklasseforberedende tiltak av kommunen.  Barna øver på sanger i barnehagen og sammen med andre barn fra nærmiljøet på Raumyr skole. Det ender i en konsert på Krona hvor foreldrene blir invitert. 

Knertene har ulike temaer i løpet av året, som feks "meg selv" og familien min, hva jeg heter og øve på å skrive navnet sitt. De øver på blyantgrep og tegneferdigheter. 

Selvtendighet arbeider vi mye med før barna begynner på skolen. Det er en del til som forventes at de kan. Barna skal klare seg på do selv, kle på seg selv, ta i mot beskjeder, følge regler og rutiner, holde orden på sine ting, samhandling med andre, vente på tur osv. 

Siste fredagen i måneden har vi "Ha med dag". Da kan barna få ha med seg en leke eller en bok eller et kosedyr hjemmefra. Da kan de få leke med sine leker, og vi har samlingsstund hvor barna får vist fram sin leke. 

Hver fredag i samling vil "fredagsboksen" komme med overraskelser. Det kan være brev, leker, perler eller andre ting som avdelingen trenger.