Kruttlappen

Småbarnsavdeling for 0-2 åringer. Vi har plass til 9 barn. Vi legger stor vekt på å tilrettelegge for barnas grunnleggende behov, som trygghet og omsorg, soving, spising og lek.

Utdrag fra årsoversikt


I år skal vi ha «Jonas i jungelen» som tema i hele barnehagen, som en del av språkarbeidet vi driver med.  Temaet blir lagt opp forskjellig på hver avdeling, ut ifra barnas alder. Boken er skrevet av Hogne Moe. Den handler om Jonas som ønsker seg veldig en hund. Det kan han ikke få, for Jonas har astma og tåler ikke å være sammen med dyr. Han ligger i sengen sin og er lei seg, plutselig er han i en fantastisk jungel. Der blir han kjent med apekatten Alfred som ikke tør klatre, og de to opplever mye spennende og morsomt. De møter en hyggelig sjiraff, noen spretne kenguruer, en grinete løve og noen andre dyr. I boka er det en del sanger om dyrene og Jonas. Vi synger noen av de i samling, og hører på sangene i hverdagen. Vi synger også andre sanger om jungeldyra. Det er en spennende historie, og vi møter mange ulike dyr. Vi på kruttlappen vil legge dette ned på barnas nivå, og plukke ut noen sanger vi kan tenke oss passer for vår alder. Vi trekker fram noen av dyra og små deler av historien. Dette vil komme litt ut over hele året.

Vi prøver å ha en liten samlingstund hver dag, hvor vi synger kjente barnesanger og har tema «Jonas i jungelen». Vi legger opp til få sanger vi synger over tid, slik at ungene blir godt kjent med sangene, og kan synge selv etter hvert. Vi bruker sanger med bevegelse og tegn til tale. Vi synger også spontant i hverdagen. Sang er viktig del av språklæringen.
 

Vi legger mye vekt på «tegn til tale» på avdelingen. Tegn-til-tale er et kommunikasjonssystem hvor man bruker tale i tillegg til tegn med hendene. Det betyr at vi kommuniserer med tale sammen med kroppsspråk, mimikk og gester, og vi bruker tegn som gir mening til ordene vi bruker. Talespråk og tegnspråk sammen utgjør tegn-til-tale. Forskning viser at de som bruker tegn i tillegg til tale får bedre språkforståelse og et større ordforråd enn de som ikke blir eksponert for tegn. Vi har lært oss en del tegn, og bruker de i hverdagen med barna.Vi ser at barna begynner å bruke noen av tegnene. Vi skal bygge på med flere tegn fremover.

I hverdagen jobber vi mye med sosial kompetanse. Behovet for å være sammen er menneskelig og medfødt, men evnen til å omgås andre må vi læres opp til. Hvordan vi er mot hverandre, snakker til hverandre, oppfører oss, tar vare på hverandre, det å utvikle empati, og sette seg inn i andres sted.Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Barns evne til å etablere vennskap henger sammen med deres sosiale kompetanse. Denne kompetansen er sentral for at barn skal lykkes og trives, og for at det skal bli verdsatt som venn og likeverdig deltaker i samspill med andre barn.