Dynamitten

Vi er en avdeling for barn i alderen 2-4 år. Avdelingen har plass til inntil 15 barn.

 

Vi legger mye vekt på at vi skal se barn som enkeltindivid og se etter deres beste. Det er gode rutiner på avdelingen, og vi legger til rette for at barna sover eller hviler i løpet av dagen. Barna skal utvikle seg og bli mer selvstendig. Eksempler på dette er dotrening, smøre på brødskiva selv, lære å kle på seg selv. De skal også lære seg mer språk, og hvordan kommunisere med andre. Lek er viktig i barnehagealder, og i alderen 2-4 år er det stor utvikling i lekekompetanse. 

I år har vi «Jonas i jungelen» som tema, som en del av språkarbeidet i barnehagen. Boka er skrevet av Hogne Moe. Boka handler om Jonas som ønsker seg en hund. På grunn av astma kan ikke Jonas få det. Han har veldig mange kosedyr, som i drømme kommer til live. I boka har dyrene ulike personligheter og de viser ulike følelser. Det er flere situasjoner som oppstår, som Jonas må hjelpe til med. Det er mange sanger i boka, som er knyttet til de ulike situasjonene som oppstår. Vi har samlinger med barna hvor vi snakker om de ulike situasjonene og synger.

På denne avdelingen er det turdag vår, sommer og høst. De har en turdag i uka. Når det blir kaldt og snø, avslutter vi sesongen for tur. Vi ordner turmat. Barna trenger ikke egen sekk. Vi går på turer i nærmiljøet på Raumyr. Det er ulike forutsetninger i barnegruppa, og vi legger opp til turer som kan passe for alle. Viktig at alle barn har det hyggelig på tur. Etter å ha kost oss med turmat og lekt litt, går turen tilbake i barnehagen for søvn og hvile.

I hverdagen jobber vi mye med sosial kompetanse. Behovet for å være sammen er menneskelig og medfødt, men evnen til å omgås andre må vi læres opp til. Hvordan vi er mot hverandre, snakker til hverandre, oppfører oss, tar vare på hverandre, det å utvikle empati, og sette seg inn i andres sted.Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Barns evne til å etablere vennskap henger sammen med deres sosiale kompetanse. Denne kompetansen er sentral for at barn skal lykkes og trives, og for at det skal bli verdsatt som venn og likeverdig deltaker i samspill med andre barn.