Velkommen til Skytterløkka barnehage.

Vi skal gi barna en god og trygg hverdag der de møter respekt, tillit og utfordringer i et miljø som tillater dem å utvikle seg ut ifra egne forutsetninger.