Skytterløkka Barnehage v/styrer Lene Aarlev
Christies vei 25, 3613 Kongsberg


Styrer: 45 95 60 70
Kruttlappen: 45 90 29 52
Dynamitten: 45 90 43 92
Blinken: 45 90 43 93


post@skytterlokkabarnehage.no
blinken@skytterlokkabarnehage.no
dynamitten@skytterlokkabarnehage.no
kruttlappen@skytterlokkabarnehage.no