Skytterløkka Barnehage v/styrer Lene Grantangen
Christies vei 25, 3613 Kongsberg


Telefon:
Kontoret: 32 72 10 80
Styrer: 45 95 60 70
Kruttlappen: 45 90 29 52
Dynamitten: 45 90 43 92
Blinken: 45 90 43 93

E-post:
post@skytterlokkabarnehage.no
blinken@skytterlokkabarnehage.no
dynamitten@skytterlokkabarnehage.no
kruttlappen@skytterlokkabarnehage.no