Avdelingene og personalet:

Skytterløkka barnehage består av tre avdelinger:
En 0-2 års avdeling med 9 plasser - Kruttlappen
En 2-4 års avdeling med 15 plasser - Dynamitten
En 4-6 års avdeling med 20 plasser - Blinken

Antall barn på avdelingen avhenger av hvor mange som er under tre år. Barn under tre år tar to plasser.

Avdelingene er lyse og trivelige med godt inneklima og store arealer til rådighet. Personalnormen i Skytterløkka barnehage er 1 ansatt på 5,7 barn for barn over 3 år, og 1 ansatt på 3 barn for barn under 3 år. Hver avdeling har en pedagogisk leder med førskolelærerutdanning og avdelingslederansvar. Styrer leder barnehagens daglige drift, og har overordnet ansvar for det administrative og pedagogiske arbeidet.

Type plasser og oppholdstid:

Barnehagens åpningstid er kl. 07.00-16.45, 12 måneder i året. Barnehagen holder stengt påske og jul, samt uke 29 og 30.

Barnehagen har hel-og deltids plasser. De fleste foreldre ønsker full plass i Skytterløkka barnehage, men vi tilpasser oss foreldrenes behov for reduserte plass, og forsøker å imøtekomme eventelle ønsker om spesifikke dager så langt det lar seg gjøre.

Betaling, makspris fastsatt av staten. I tillegg kommer mat kr. 530,- pr. måned.

Det betales for 11 måneder i året.