HUSK: Søknadsfrist 1. mars

Det praktiseres samordnet opptak i kommunene, noe som innebærer felles søknadsskjema og samordning av søkerlister. Man søker om barnehageplass via Kongsberg kommunes nettside. Ved tildeling av plass mottar du et skriftlig tilbud.


Se: www.kongsberg.kommune.no


Dersom barnet har fått tildelt barnehageplass hos oss og takket ja til plassen, har det rett på plassen frem til utgangen av barnehageåret det året barnet fyller 6 år, dvs. frem til skolestart.


Dersom man ønsker å bytte barnehage innad i kommunen, må man sende inn ny søknad til kommunen.

For mer informasjon om opptak: Se Vedtekter for daglig drift, § 4 - Link på forsiden.


Andel i Skytterløkka barnehage:

Skytterløkka barnehage er en privat foreldreeid barnehage hvor foreldrene består av et andelslag. Dersom barnet takker ja til barnehageplassen, betales en andel satt til kr. 2000,- pr. barn. Har man flere barn i barnehagen, betales en andel pr. barn. Andelsinskuddet skal være betalt før barnet starter å benytte barnehageplassen. Andelen tilbakebetales når barnet slutter.


Priser / søskenmoderasjon:

Oppholdsbetalingen i Skytterløkka barnehage i 100 % plass koster kr. 2 910,- pr. måned pr. barnehageplass. I tillegg kommer kost kr. 530,- pr. måned pr. barnehageplass. Ved redusert plasstørrelse reguleres prisen forholdsmessig. I tillegg påfaller et administrasjonsgebyr for redusert plass. Det betales for 11 måneder pr. år. (juli er betalingsfri)


Det opereres med 30 % søskenmoderasjon for barn nummer 2, og 50 % moderasjon for barn nummer 3 og flere, jfr. Lov om barnehager. Dette trekkes fra på oppholdsbetalingen, også dersom søsken har plass i ulike barnehager innen samme kommune.

Oppholdsbetalingen forfaller til betaling den 12. hver måned.


Ved utestående betaling vil barnehagen purre en gang før kravet kan oversendes til inkasso. Ved utsendelse av inkassokrav vil et gebyr i tillegg til hovedkravet innkreves. Igangsetting av inkasso for utestående betaling anses som et vesentlig brudd på barnehagens vedtekter og kan medføre at barnet mister retten til barnehageplassen, jfr. Samvirkelovens § 23.1..


Kostprisen inkluderer melk til medbragt frokost, lunsj som 2-3 dager pr. uke består av et varmt måltid tilberedet av egen kokk og øvrige dager av grovt brød med variert og sunt pålegg, grønnsaker og melk og ettermiddagsmat som består av grovt knekkebrød med smør og ost samt frukt/grønnsaker. I tillegg lages det noen ganger egen turmat, kakao, rundstykker, vafler o.l. Ispinner til markering av barnas bursdager ordner også barnehagen med.

Oppsigelsestid: Se Vedtekter for daglig drift, § 5 - Link på forsiden.