Da Skytterløkka barnehage er foreldreeid, har foreldregruppa stor mulighet for innflytelse på barnehagens hverdag og innhold. Årsmøtet er andelslagets øverste myndighet, og her har alle andelseiere mulighet til å påvirke, f.eks. åpningstider, ferielukkinger o.l. Personalet i barnehagen prioriterer samarbeid med foreldrene høyt, da dette er en forutsetning for det daglige arbeidet med barna. Målet vårt er å få god kontakt med hver enkelt av foreldrene, slik at vi kan samarbeide om det enkelte barnet.
Foreldresamarbeidet skjer også gjennom formelle kanaler som samarbeidsutvalget, som består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen.